Franks » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Kentekenplaat laten maken bij KentekenplaatOnline.nl

U ziet ze vaak in de cabine van de vrachtwagen, kentekenplaten met de naam van de geliefde erop. De kentekenplaten kunnen ook voor vele andere zaken gebruikt worden. Met dit artikel proberen we een ui…

De Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

In 1932 werd de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) opgericht. Leider van de beweging was Anton Mussert. Het partijprogramma bestond vooral uit fascistische punten en fungeerde tijdens de Duitse b…

Samenvatting Vietnam Oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog kwam Frankrijk al snel in botsing met haar koloniën in Indo-China. In 1946 werd de Vietnamese stad Tonkin gebombardeerd door de Fransen. Hierop volgde een strijd tussen de Vi…

Nummerplaat aanvragen

Vanaf 15 november 2010 is Belgiё overgestapt naar de nieuwe Europese nummerplaat. Daarmee volgt Belgiё het voorbeeld van haar omringende landen. Hieronder een uiteenzetting over het aanvra…

Cuba Crisis (1962)

Achteraf gezien was het ongetwijfeld de meest spannende gebeurtenis tijdens de Koude Oorlog; Amerikaanse en Russische schepen waren elkaar tot op enkele kilometers genaderd. De crisis werd uiteindelij…

Coffeeshop: Feiten en cijfers

Coffeeshops zijn locaties waar op legale wijze cannabis verkocht mag worden. Nederland telt vele coffeeshops, met name in de grote steden. Toch neemt het aantal coffeeshops in ons land de laatste jare…

Containmentpolitiek

Om de expansiedrift van de Sovjet-Unie ten aanzien van het communisme een halt toe te roepen, ontwikkelde de Verenigde Staten een strategie om deze uitbreiding te stoppen. Deze politieke strategie, on…

Koreaanse Oorlog

Een belangrijk twistpunt tijdens de Koude Oorlog was de strijd in Korea. Van 1950 tot 1953 werd er een hevige strijd uitgevochten die aan twee miljoen burgers het leven kostte.

Conferentie van Jalta (1945)

Op 4 februari 1945 kwamen de grote drie geallieerde naties bijeen om te bespreken wat er moet Duitsland moest gebeuren na de oorlog. Middels het opstellen van een protocol werden er een aantal afsprak…

Praagse Lente (1968)

In 1968 was er in Tsjecho-Slowakije goede hoop dat het de communistische dictatuur achter zich zou laten. Deze Praagse Lente zou uiteindelijk acht maanden duren. Troepen van het Warschaupact grepen ha…